Ocenění od poroty v Soutěži Karla Hubáčka pro Pivní lázně Svijany

Zámek Svijany a Pivní lázně Svijany se ucházeli o cenu v 19. ročníku Soutěže Karla Hubáčka Stavba roku Libereckého kraje. Pivní lázně byly vybrány do užší nominace v kategorii rekonstrukce společně s velkými hráči - Hutí Marie a vítězným Liebiegovým palácem. 

 

Kultivace veřejného prostoru

Porota kromě kvalitního a k historickému rázu budov citlivého provedení oceňovala také společenský přesah. Stavby se po letech chátrání zpřístupnily veřejnosti, stávají se významným centrem místního společenského dění a přispívají také ke kultivaci veřejného prostoru.
 

Čestné uznání

Porota nám navíc udělila čestné uznání za citlivé skloubení historického rázu stavby a nového využití tohoto prostoru. Velmi si tohoto ocenění vážíme a také gratulujeme vítězným stavbám a projektům ve všech kategoriích. 
 
Hlavní poděkovaní patří architektonickému a projekčnímu ateliéru APRIS 3MP a realizační firmě Termil, s.r.o.
 

O soutěži

Organizátorem letošního ročníku soutěže byla Agentura regionálního rozvoje s. r. o. Partnerem soutěže byly Liberecký kraj, Technická univerzita v Liberci, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká mincovna, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Český svaz stavebních inženýrů, statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou a města Česká Lípa a Turnov. Letos se přihlásilo celkem 22 staveb a 12 studentských projektů. Bližší informace o soutěži i o přihlášených stavbách je možno zhlédnout na https://stavbaroku.lk/.

 

Napište nám